Creo5.0 slide11 slide12 slide10 slide9 slide13 slide7 Slider Slider

Video & file hướng dẫn chai pet comfort trên Creo 3.0

Bạn muốn nhận được file thiết kế vui lòng gửi mail để nhận được file:

Ghi Họ và tên, email, gửi yêu cầu đến email: nipponcentervn@gmail.com

Xem thông tin khóa học: Link

pet_comfort1

petcomfort2


 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
15-05-2020 21:05:42 Phan Nhat Tan

nipponcentervn cho minh xin file ve voi minh cam on


Trả lời

 
20-06-2017 21:22:23 0909516904

xin file ve

Trả lời

 
25-06-2016 22:45:05 0965830382

cho e xin cái video thiết kế đi anh

Trả lời

 
 

Email

nipponcentervn@gmail.com

Center@nippontechvn.com


Hot Line:

0898088247

0938818325

  

Skype: nipponcentervn

Online support 1 
Online support 2 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CADCAMCAE                                                                                                           070.777.6989                                                   Zalo: Nippontechvncom  

CUNG CẤP GIẢI PHÁP CADCAM                                                                                                                 EMAIL: nipponcentervn@gmail.com

TƯ VẤN DỰ ÁN       THIẾT KẾ                                                                                                                    Địa chỉ: Quận 10