Creo5.0 slide11 slide12 slide10 slide9 slide13 slide7 Slider Slider

Dịch vụ thiết kế ngược (Reverse Engineering)

1. Dịch vụ scan và thiết kế lại sản phẩm theo yêu cầu

2. Nhận file date point, hoặc bản vẽ 2D, hoặt hình hình sau đó dựng lại mô hình 3D

reverse1

reverse2


 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
 

Email

nipponcentervn@gmail.com

Center@nippontechvn.com


Hot Line:

0898088247

0938818325

  

Skype: nipponcentervn

Online support 1 
Online support 2 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CADCAMCAE                                                                                                           070.777.6989                                                   Zalo: Nippontechvncom  

CUNG CẤP GIẢI PHÁP CADCAM                                                                                                                 EMAIL: nipponcentervn@gmail.com

TƯ VẤN DỰ ÁN       THIẾT KẾ                                                                                                                    Địa chỉ: Quận 10