Creo5.0 slide11 slide12 slide10 slide9 slide13 slide7 Slider Slider

Drawing tự động trên CREO 3.0

Đối với lĩnh vực cơ khí chế tạo máy việc tạo bản chi tiết 2D là cần thiết

Ngoài việc tạo bản vẽ 2D, CREO rất mạnh về tham số cũng như quản lý dữ liệu

Ví dụ sau: CREO tự đông tạo bản vẽ 2D, tự động lên kích thước, tự động cung cấp thông tin quan trong như

người vẽ, ngày vẽ, người duyệt... cũng như thông tin khối lượng, vật liệu....

drawing_tudong

 


 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
 

Email

nipponcentervn@gmail.com

Center@nippontechvn.com


Hot Line:

0898088247

0938818325

  

Skype: nipponcentervn

Online support 1 
Online support 2 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CADCAMCAE                                                                                                           070.777.6989                                                   Zalo: Nippontechvncom  

CUNG CẤP GIẢI PHÁP CADCAM                                                                                                                 EMAIL: nipponcentervn@gmail.com

TƯ VẤN DỰ ÁN       THIẾT KẾ                                                                                                                    Địa chỉ: Quận 10