Creo5.0 slide11 slide12 slide10 slide9 slide13 slide7 Slider Slider

Khóa gia công Matsrcam 2019

* Khóa Mastercam Mill Level 1: gia công 2D, 3X mill :Học phí 3tr/khóa (SV), 6tr(người đi làm)

 • Giới thiệu về thuật ngữ và môi trường trên Mastercam 
 • Lệnh thiết kế 2D
 • Lệnh thiết kế 3D
 • Thiết lập moi trường gia công
 • Các lệnh gia công 2D cần thiết
 • Các lệnh gia công 3X cần thiết
 • Gia công chi tiết import từ Solidworks, Proe, Creo....
 • Những tham số gia công cần thiết
 • Thực hành gia công chi tiết thực tế ( trên 10 bài tập nâng cao)
 • Xuất post Processor, kiểm tra chương trình gia công
10_3xmillmastercam9_mastercam2D14_toolpaths
12_3Xmill13_cachsdlenh15_many_exercises1

 

***Video hướng dẫn học Mastercam: link

***Download giáo trình Mastercam X9: Link

*Khóa Mastercam Mill level 2: Gia công nhiều trục (Học phí 5tr/khóa)

(Dành cho học viên hoàn thành khóa 1 hoặc biết sử dụng Mastercam 3X)

 • Giới thiệu phương pháp gia công 3 trục
 • Thưc hành gia công 4 trục trên mastercam
 • Thực hành gia công 5 trục trên mastercam
 • Thực hành gia công 3+2 trục trên mastercam
 • Một số thuật ngữ, chú ý trong gia công nhiều trục


 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
 

Email

nipponcentervn@gmail.com

Center@nippontechvn.com


Hot Line:

0898088247

0938818325

  

Skype: nipponcentervn

Online support 1 
Online support 2 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CADCAMCAE                                                                                                           070.777.6989                                                   Zalo: Nippontechvncom  

CUNG CẤP GIẢI PHÁP CADCAM                                                                                                                 EMAIL: nipponcentervn@gmail.com

TƯ VẤN DỰ ÁN       THIẾT KẾ                                                                                                                    Địa chỉ: Quận 10