Creo5.0 slide11 slide12 slide10 slide9 slide13 slide7 Slider Slider

Phần mềm hỗ trợ đào tạo CADCAM cho doanh nghiệp

Chúng tôi phát triển phần mềm hỗ trợ phát triển A&D cho doanh nghiệp

Tùy theo sản phẩm chúng tôi sẽ thiết kế qui trình đào tạo cho doanh nghiệp

Phát triển tool để A&D thiết kế nhanh và tốt hơn

*VD: Doanh nghiệp khuôn nhưa gia dung A

Nếu kỹ sư cứ vào làm việc rồi lại đi...

Quản lý không thể nào đào tạo những sư mới bày bản hoặc kỹ sư giỏi nghỉ việc thì sao?

=> Chúng tôi viết phần mềm đào tạo đúng với qui trình của doanh nghiệp

kỹ mới vào làm việc chỉ việc học qua ít nhất 1 tuần là có thể làm ngay

*Chú ý: sẽ thảo luận với bạn để làm đúng với chủ đề.

VD: doanh nghiệp có 20 máy cnc khác nhau, gia công những sp chủ chốt...Nhưng kỹ sư mới vào chưa biết gì về cv

Anh em kỹ sư nói chung (không open) dẫn đến kỹ sư mới phải chậm thích ứng ích nhất 3 tháng mới làm quen

vậy??? phần mềm đã có sẵn những qui trình ky sư mới chỉ việc đi theo => và cứ thế cho đến thế hệ... không còn là vấn đề...

creo_paramater

 


 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
 

Email

nipponcentervn@gmail.com

Center@nippontechvn.com


Hot Line:

0898088247

0938818325

  

Skype: nipponcentervn

Online support 1 
Online support 2 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CADCAMCAE                                                                                                           070.777.6989                                                   Zalo: Nippontechvncom  

CUNG CẤP GIẢI PHÁP CADCAM                                                                                                                 EMAIL: nipponcentervn@gmail.com

TƯ VẤN DỰ ÁN       THIẾT KẾ                                                                                                                    Địa chỉ: Quận 10