Creo5.0 slide11 slide12 slide10 slide9 slide13 slide7 Slider Slider

Phần mềm hướng dẫn thiết kế kết cấu khuôn NipponEMX trên Creo 6.0 và Creo 7.0

Giá 1.5tr (DVD hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật)

NipponEMX12 sẽ hỗ trợ bạn thiết kế khuôn hoàn chỉnh

*Bạn đang trong trạng thái thiết kế khuôn hoàn chỉnh nào sao đây?

- Tách khuôn và hoàn chỉnh bộ khuôn trong môi trường tách khuôn?

- Kết hợp môi trường tách khuôn và assembly?

- Hoàn thành thủ công trên Assembly và lắp thủ công linh kiện vào?

- Dùng EMX hoàn thành bộ khuôn tiêu chuẩn và một số linh kiện tự sào nấu?

- Kết hợp autocad…và phương pháp khác

Yes: Nippon hoàn toàn có thể ứng dụng tất cả những phương pháp trên với ứng dụng của Nippon

Tuy nhiên bài này Nippon chỉ đề cập đến EMX12 ứng dụng cho khuôn không tiêu chuẩn, bạn có thề kết hợp tất cả phương pháp ở trên

Bộ DVD hướng dẫn trong bộ phần mềm NipponEMX12

Tự nhiên giỏi kết cấu khuôn nhanh bất ngờ? chỉ có Nippon mới có thể hỗ trợ bạn

Xem chi tiết bài viết NipponEMX trên Facebook: https://www.facebook.com/nippontechvn/posts/457020448474823 

Bản update EMX 2020: https://www.facebook.com/nippontechvn/posts/663855904457942

***Chú ý: Chỉ với ai sở hưu DVD phần mềm này mới được hỗ trợ chuyên sâu về EMX

image_emx

nipponemx4


 

 

 


 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
28-07-2020 14:56:26 PMT

Tôi có nhu cầu học EMX. 

Trả lời

 
 

Email

nipponcentervn@gmail.com

Center@nippontechvn.com


Hot Line:

0898088247

0938818325

  

Skype: nipponcentervn

Online support 1 
Online support 2 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CADCAMCAE                                                                                                           070.777.6989                                                   Zalo: Nippontechvncom  

CUNG CẤP GIẢI PHÁP CADCAM                                                                                                                 EMAIL: nipponcentervn@gmail.com

TƯ VẤN DỰ ÁN       THIẾT KẾ                                                                                                                    Địa chỉ: Quận 10