Creo5.0 slide11 slide12 slide10 slide9 slide13 slide7 Slider Slider

*Thực hiện chuyển đổi data points thành file Solid

Tùy theo mức độ chính xác sẽ thực hiện tạo surface theo nhu cầu

Gia công khuôn mẫu: yêu cầu độ chính xác cao

Gia công gỗ và điêu khắc sẽ dựng hình nhanh

Tách khuôn từ file đã thực hiện

Reverseengineering1

Reverseengineering2


 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
 

Email

nipponcentervn@gmail.com

Center@nippontechvn.com


Hot Line:

0898088247

0938818325

  

Skype: nipponcentervn

Online support 1 
Online support 2 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CADCAMCAE                                                                                                           070.777.6989                                                   Zalo: Nippontechvncom  

CUNG CẤP GIẢI PHÁP CADCAM                                                                                                                 EMAIL: nipponcentervn@gmail.com

TƯ VẤN DỰ ÁN       THIẾT KẾ                                                                                                                    Địa chỉ: Quận 10