Creo5.0 slide11 slide12 slide10 slide9 slide13 slide7 Slider Slider

Video mô phỏng chuyển động Còn Rồng

Đăng ký khóa học tại trung tâm để được hướng dẫn mô phổng chuyển đông

dragon1

dragon2

 


 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
31-07-2016 16:12:06 Lequan

Mô phổng chuyện động Hay quá

Cho em xin tài liệu về phần mô phổng chuyển động trên pre

Trả lời

 
 

Email

nipponcentervn@gmail.com

Center@nippontechvn.com


Hot Line:

0898088247

0938818325

  

Skype: nipponcentervn

Online support 1 
Online support 2 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CADCAMCAE                                                                                                           070.777.6989                                                   Zalo: Nippontechvncom  

CUNG CẤP GIẢI PHÁP CADCAM                                                                                                                 EMAIL: nipponcentervn@gmail.com

TƯ VẤN DỰ ÁN       THIẾT KẾ                                                                                                                    Địa chỉ: Quận 10