Creo5.0 slide11 slide12 slide10 slide9 slide13 slide7 Slider Slider

Video hướng dẫn tách khuôn

 

Khuôn ghế nhựa

Khuôn ghế nhựa

Khuôn ghế nhựa trên Creo 3.0


Khuôn bố thắng xe máy

Khuôn bố thắng xe máy

Khuôn bố thắng xe máy trên Creo 3.0


Tách khuôn cơ bản trên Creo

Tách khuôn cơ bản trên Creo

Video hướng dẫn tách khuôn cơ bản trên CREO 3.0


Tạo mặt phân khuôn với skirt advance

Tạo mặt phân khuôn với skirt advance

Tạo mặt phân khuôn tự động nâng cao với skirt curve


Tạo mặt phân khuôn tự đông

Tạo mặt phân khuôn tự đông

Tạo mặt phân khuôn tự động trên CREO
 

Email

nipponcentervn@gmail.com

Center@nippontechvn.com


Hot Line:

0898088247

0938818325

  

Skype: nipponcentervn

Online support 1 
Online support 2 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CADCAMCAE                                                                                                           070.777.6989                                                   Zalo: Nippontechvncom  

CUNG CẤP GIẢI PHÁP CADCAM                                                                                                                 EMAIL: nipponcentervn@gmail.com

TƯ VẤN DỰ ÁN       THIẾT KẾ                                                                                                                    Địa chỉ: Quận 10