Creo5.0 slide11 slide12 slide10 slide9 slide13 slide7 Slider Slider

Thiết kế trên CREO 3.0

 

Hộp cơm nhựa

Hộp cơm nhựa

Thiết kế hộp cơm nhựa trên Creo 4.0


Pattern nâng cao

Pattern nâng cao

Chức năng pattern năng cao trên Creo


Excel to Creo

Excel to Creo

Cách đưa thông số kỹ thuật từ Excel vào file thiết kế trong Creo


BMX

BMX

BMX trong proe hay CREO


Tao ren bulong tự đông

Tao ren bulong tự đông

Tạo ren bulong tự động


Thiết kế sheetmetal

Thiết kế sheetmetal

Thiết kế Sheetmetal trên Creo


Bẽ công text trong Creo

Bẽ công text trong Creo

Bẽ công text trong Creo


Hướng dẫn thiết kế chai pet comfort

Hướng dẫn thiết kế chai pet comfort

video & file hướng dẫn chai pet comfort trên Creo 3.0


Video hướng dẫn thiết kế trục khuỷu

Video hướng dẫn thiết kế trục khuỷu

Video hướng dẫn thiết kế trục khuỷu trên Creo 3.0 (proe)


Freestyle ghế nhưa

Freestyle ghế nhưa

Video hướng dẫn vễ ghế nhựa bằng lệnh freestyle trên CREO 1 3 » ( 3 ) Di chuyển đến trang

 

Email

nipponcentervn@gmail.com

Center@nippontechvn.com


Hot Line:

0898088247

0938818325

  

Skype: nipponcentervn

Online support 1 
Online support 2 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CADCAMCAE                                                                                                           070.777.6989                                                   Zalo: Nippontechvncom  

CUNG CẤP GIẢI PHÁP CADCAM                                                                                                                 EMAIL: nipponcentervn@gmail.com

TƯ VẤN DỰ ÁN       THIẾT KẾ                                                                                                                    Địa chỉ: Quận 10